Kirker – vedligehold og restaurering

Vi løser alle opgaver indenfor området, både tag samt murerarbejde, og vi har samarbejde med flere restaureringsarkitekter.

Vi udfører alt arbejde indenfor kalkearbejder, spær, udskiftning af ankre samt renovering af tag.

Renovering af facader med bla udskiftning af munkesten ,karmtakker mm.

Vi udfører underfunderinger af kirker. Se fx Verninge Kirke under udførte opgaver

Vi rydder op efter os og tager hensyn til miljøet

Vi er altid meget omhyggelige med vores omgivelser og ved hvor vigtig orden samt oprydning er på kirkens områder. Derfor opsætter vi altid telt for at skåne omgivelserne så meget som muligt og bruger køreplader på alle berørte områder.